Ankara Öğretim Derneği Tarihçesi

Ankara Öğretim Derneği, kamu yararına çalışan bir dernektir. Derneğin kurucu üyeleri 14 kişidir. Bu değerli üyeler şunlardır:

1. Prof. Ekrem Akurgal

2. Prof. Fikret Arık

3. Fuat Bayramoğlu

4. Prof. Suat Bilge

5. Prof. Ali Bozer

6. Prof.Turhan Esener

7. Prof. Hicri Fişek

8. Cevat Girin

9. Namık Gökaltay

10. Bülent Kozlu

11. Munis Faik Ozansoy

12. Ferit Şaner

13. Prof. Bedrettin Tuncel

14. Muammer Uygur

1964 yılında on dört üyenin katkısıyla kurulan dernek, bir yıl sonra kamu yararına çalışan bir statüye kavuşmuştur. Daha sonra derneğin üye sayısı artmıştır. Dernek üyeleri, Osmanlı Bankası'ndan alınan 86.500 lira krediyle "Özel Ankara Ortaokulu" nu açarak on yedi öğrenciyle öğretime başlatmışlar; Fransız hükümetinden öğretmen ve laboratuvar malzemesi sağlamışlar ve bu arada 22.000 m2' lik bir arazi satın almışlardır.

Özel Ankara Ortaokulu, ilk yıllarda Çankaya Farabi Sokak’taki kiralık bir binada eğitim ve öğretimini sürdürmüştür. Okulun ilk müdürü Ferit ÖZIŞIK' tır.

28.10.1967’de lise sınıfları hizmete girerek "Özel Tevfik Fikret Lisesi" adını alan okulumuzun ad babası, kurucu üyelerden (zamanın Başbakanlık müsteşarı) merhum Munis Faik OZANSOY' dur. Okulumuza bu adın verilmesinde ozan ve eğitimci olan Tevfik Fikret' in kişiliğinin ve Fransız edebiyatına yakınlığının; Batı' nın aydın düşüncesini, Fransız kültürünü toplumumuza getirmek istemiş olmasının büyük etkisi vardır.

Munis Faik OZANSOY, yıllardır tüm Tevfik Fikretlilerin söylediği marşımızın da sözlerini yazmış, bestesini ise Sayın Adnan SEZER yapmıştır.

1967 yılında, lise sınıflarını açan okulumuz 1967 – 1969 yılları arasında Havuzlu Sokak ve Paris Caddesi’nin kesişiminde bulunan iki katlı bir binada eğitime devam etmiş, 1969-1970 öğretim yılında ise Dikmen Caddesi'ndeki tek katlı binaya geçilmiştir.

İlk yıllarda yönetmelikler elvermediği için hazırlık sınıfları yerine "Yoğun Fransızca Dil Kursu" adı altında sınıflar açılmış ve bu sınıflara sınavla öğrenci alınmıştır.

21.06.1977’den itibaren "Bir Kısım Derslerini Yabancı Dille Yapan Okullar Yönetmeliği" okulumuzda uygulanmaya başlanmış, Yoğun Fransızca Dil Kursu, "Hazırlık Sınıfı"na dönüşmüştür.

21.07.1980’de okulumuz, "Anadolu Lisesi" statüsü kazanmıştır. Zaten AÖD Özel Tevfik Fikret Lisesi' nin kuruluş amacı, yönetmelikte "Öğrencilerin bir yabancı dili öğrenmeleri, bu dille orta öğrenimlerini tamamlayarak yüksek öğrenimlerini yurt içinde ve dışında bu dilden faydalanarak daha verimli bir şekilde yapmalarını sağlamak; onlara milliyetçi, müsbet kültür ve uygar görüş kazandırmaktır." biçiminde belirlenmiştir.

1980-1981 öğretim yılından itibaren merkezi sistemle öğrenci kaydına başlanmıştır.

Ankara Öğretim Derneği, 1984’te Tevfik Fikret Eğitim Vakfı' nı (TEFEV) kurmuştur. Vakfın başkanlığına Prof. Dr. Ali Naim İNAN seçilmiştir. Şu andaki Vakıf Yönetim Kurulu Başkan'ımız Prof.Dr. Erden KUNTALP; Ankara Öğretim Derneği Başkan’ımız Prof. Dr. Yusuf Sabit AĞAOĞLU' dur.

2018 Olağan Genel Kurul Gündem ve Kararları

05.10.2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Kararı
2018 Olağan Genel Kurul Kararı
Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
2018 Toplantı Gündemi
2018 A.Ö.D Üyeleri
2018 A.Ö.D Üyeleri

2015 Olağan Genel Kurul Gündem ve Kararları

18.09.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Kararı
2015 Olağan Genel Kurul Kararı
18.09.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Kararı
2015 Olağan Genel Kurul Kararı
Gazete İlanı (Sonsöz Gazetesi 03.10.2015)
Gazete İlanı
Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Toplantı Gündemi
İl Dernekler Md.ne Yazılan Yazı
İl Dernekler Md
2015 A.Ö.D Üyeleri
2015 A.Ö.D Üyeleri