Ankara Öğretim Derneği Kurulları

Yönetim Kurulu

Başkan

Prof. Dr. Yusuf Sabit AĞAOĞLU

II. Başkan

Prof. Dr. Esra ÖMEROĞLU

Üyeler

Prof. Dr. Lale KARAAĞAÇLIOĞLU

Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU

Nazlı Candan TOKYÜREK

Denetleme Kurulu

Mehmet Ali ŞULE

Yüksel ŞEN

Prof. Dr. Ali Sabih ARKAN